>BG     >ENG

Малко история

Българска Асоциация по Ветеринарна Кардиология е сдружение между колеги ветеринарни лекари с интерес и опит в областта на ветеринарната кардиология. Поставили сме си за цел не само създаването на платформа, където да се дискутират и публикуват статии и клинични случаи с различни сърдечни патологии и терапия, но и обединяването ни като лекари около общи стандарти и критерии, които да следваме във ветеринарната кардиология.

 

Кардиологичните заболявания при нашите пациенти за съжаление са чести и засягат всички възрастови и породни групи. Ранното им разпознаване, адекватна терапия и точна прогноза ще доведе до по-дълъг и по-качествен живот за пациентите, както и спокойствие за стопаните. Повече от 10% от всички причини за летален изход във ветеринарната медицина се дължат именно на сърдечни заболявания, а голяма част от останалите пациенти носят такива субклинично или са високо рискови. Поради тази причина се надяваме БАВК да фокусира вниманието върху тези патологии и пациенти, да стимулира интереса и правилния клиничен подход на колегите към тях и да доведе до по-високо ниво във ветеринарната медицина и кардиология в частност.

 

Сред начините на БАВК за постигане на тези цели са организирането на ежегодни семинари и форуми по кардиология, поддържането на връзка с водещи в областта специалисти, както и привличането им като лектори в България, представянето на световните стандарти и практики във ветеринарната кардиология и синхронизирането им с ежедневната ни клинична дейност; БАВК цели да привлече лекарите в България с интерес в областта на кардиологията и да ги обедини около тези идеи; да информира и стопани и колеги за новости, профилактика и постижения.

 

Ако сте съпричастни към идеите и целите на БАВК се присъединете към нас! ?

Форма за записване

Ако желаете да станете член на БАВК , моля попълнете формата поместена тук. Ще получите автоматично потвърждение на посочения електронен адрес,а до една седмица след извършването на плащането на членски внос, с Вас ще се свърже колега от Асоциацията за да го потвърди и да Ви даде номер за пълен достъп до сайта.

Членският внос за една календарна година е 80 лв. , дължим еднократно в началото на съответната година или , ако се присъединявате към БАВК след м. март - пропорционално само за останалите тримесечие ( по 20 лв. за тримесечие).
Сдружение БАВК IBAN: BG27UBBS88881000775489 BIC: UBBSBGSF, Обединена Българска Банка ООД (ОББ) основание: членски внос за съответен период, името на новия член

Форма за регистрация за Кардиологичен ден на БАВК(Registration form)

UNDER DEVELOPMENT