>BG     >ENG

Директория със всички членове по райони в БГ

В червено са имената на всички активни членове за 2017 г. (с платен членски внос)

   

А
1. Д-р Албена Лешева Бургас
beni_lesheva@yahoo.com
2. Д-р Андрей Андреев
currently in UK
androvet@abv.bg
3. Д-р Андон Неделчев

Петрич

alned@abv.bg

Б
4. Д-р Блага Вълчева София
blaga_valcheva@abv.bg
5. Д-р Божана Христова-Мирчева
Горна Оряховица
b.h.mircheva@gmail.bg
6. Д-р Боян Рангелов

София

bomedvm@gmail.com

В
7. Д-р Валентин Златанов София

8.

Д-р Васил Костадинов
София
vaskovet@abv.bg

9.

Д-р Виктория Маринчева София

10.

Д-р Владимир Йорданов Козлодуй
sante-vita@hotmail.com
     
11. Д-р Десислава Дочева
Варна
elpidavn@abv.bg
12. Д-р Десислава Павлова
София
dessyslava_pavlova@abv.bg
13. Д-р Добромир Митев
София
mitevdvm@gmail.com
 

14.

Д-р Екатерина Нунова
София
saint_antim@abv.bg
З

15.

Д-р Златка Здравкова
София
zzllaatt@gmail.com
И

16.

Д-р Ивайло Петров София
vetmedicus@yahoo.com
17, Д-р Ивелина Милушева
София
imilusheva@yahoo.com
18. Д-р Илия Кибритев
София
i4ko2s1g@abv.bg
19. Д-р Илиян Манев
София, ЛТУ - катедра
'Вътрешни болести'
Университетска клиника
за дребни животни
20. Д-р Искра Георгиева
София
iskra.georgieva@gmail.com
Й
21. Д-р Йовко Хараланов Силистра
vvc@vvcbg.com
22. Д-р Йосиф Еленков
Козлодуй
Л
23.  Д-р Лилия Михайлова Варна
lilyvet@gmail.com
24. Д-р Любов Атанасова
София
glukoza@abv.bg
25. Д-р Лъчезар Николов
София
artvet@abv.bg
М
26. Д-р Мариана Кисьова София
mm_vet@abv.bg
27. Д-р Марин Бучков София
28. Д-р Марина Горбанова
София
Marina _gorbanova@abv.bg
29. Д-р Марина Опрева
София
rinki6@abv.bg
30. Д-р Милен Костадинов Пловдив
novet1@yahoo.com
31. Д-р Милена Панчева София
cityjungle@abv.bg
32. Д-р Мими Георгиева
София
doctorica@abv.bg
П
33. Д-р Петранка Тонева
София
petranka.toneva@abv.bg
34.  Д-р Петър Нанев
София
petarnanev@abv.bg
Р
35. Д-р Ранко Георгиев София
rankoge@gmail.com
С
36. Д-р Стоян Николов Бургас
stoiann@gmail.com
37.  Д-р София Стоянова  София
sofia6354@abv.bg
Т
38. Д-р Тодор Калинов Пловдив
drkalinov80@gmail.com
Х
39. Д-р Христина Шукерова София
Ц
40. 

Д-р Цветелина Димитрова

Стара Загора
flora23@abv.bg
Foreign members of BAVC
41. Dr Altin Cala, DVM
Bergamo, Italy
altincala73@gmail.com
42. Dr Gerasimos Mallioris, DVM
Thessaloniki
info@drpet.gr
43. Dr Lina Ifantidou, DVM
Thessaloniki
linaki1802@icloud.com
44.  Dr Nikos Chrysoveridis, DVM
Athens
chrysoveridisvet@gmail.com
45. Dr Minas Minasian, DVM
46. Evdoxia Magkrioti
student in Veterinary Medicine
evdoxia1404@gmail.com
47. Antonia Basia
student in Veterinary Medicine
toniajbkjn@hotmail.com

 

Форма за записване

Ако желаете да станете член на БАВК , моля попълнете формата поместена тук. Ще получите автоматично потвърждение на посочения електронен адрес,а до една седмица след извършването на плащането на членски внос, с Вас ще се свърже колега от Асоциацията за да го потвърди и да Ви даде номер за пълен достъп до сайта.

Членският внос за една календарна година е 80 лв. , дължим еднократно в началото на съответната година или , ако се присъединявате към БАВК след м. март - пропорционално само за останалите тримесечие ( по 20 лв. за тримесечие).
Сдружение БАВК IBAN: BG27UBBS88881000775489 BIC: UBBSBGSF, Обединена Българска Банка ООД (ОББ) основание: членски внос за съответен период, името на новия член

Форма за регистрация за конгрес на БАВК

Редовната такса за участие е 120 лв. ,за студенти и членов на БАВК - безплатно. Моля, превеждайте таксите по следната сметка:
Сдружение БАВК IBAN: BG27UBBS88881000775489 BIC: UBBSBGSF, Обединена Българска Банка ООД (ОББ) основание: такса участие конгрес 2018.
Please pay with a bank transfer: BAVC IBAN: BG27UBBS88881000775489 BIC: UBBSBGSF, 2018 Congress tax (120 leva)